jakttips

Jakttips.se

Om att jaga vilt

Sidan under uppbyggnad. Fler jakttips kommer

Jaktlag

En sammanslutning som bedriver jakt kallas för jaktlag. Ett jaktlag kan vara allt i från små informella grupper på 3- 4 personer till stora jaktklubbar eller jaktvårdsområden där 20- 30 personer ingår. Ett jaktlag kan antingen vara markägare som jagar tillsammans på egna marker eller en grupp som arrenderar en jaktmark av till exempel ett skogsbolag.

Bestämmelser

För att få jaga i Sverige krävs jägarexamen, vapenlicens, statligt jaktkort och jakträtt. För att jaga med fällor behöver man dock inte någon jägarexamen.


Jakttiden bestäms av myndigheterna, i Sverige oftast av länsstyrelsen, med hänsyn till att skydda artens fortplantning.
Jakt utanför säsongen kan räknas som jaktbrott.

Jakt kan även vara tillåten utan jakträtt. Den som bor på en gård eller har en trädgård men saknar jakträtt där har rätt att under delar av året döda eller fånga och behålla följande djur som kommer in på gården eller i trädgården: vildsvin, rödräv, mårdhund, grävling, mård, iller, mink, hermelin, vessla, vildkanin, mullvad, sorkar, bisam, lämlar, råttor, skogsmöss, husmus, kråka, råka, kaja, skata, björktrast (snöskata), gråsparv eller pilfink. För den som har handelsträdgård eller liknande gäller särskilda bestämmelser. Den som innehar mark men saknar jakträtt där får fånga vildkanin och behålla de fångade djuren.

Kostnader

Utöver kostnader för utrustning och jägarexamen etc tillkommer också arrendekostnader för de som inte har egen mark med jakträtt. Om man jagar med fälla måste man för vissa djur istället betala en avgift, en så kallad fällavgift.

Tips för dig som ska jaga

Gå lugnt och stilla

Rör dig så ljudlöst och lugnt som möjligt. Undvik tät vegetation som kan ge ljud när den skrapar mot kläderna.

Fokusera på jakten redan innan den börjar

När du kommer från stugan eller bilen på morgonen ska du börja koncentrera dig på dagens uppgift. Att slamra med bildörrar eller att högljutt hälsa på jaktlagskamrater gör bara att älgen, med sina stora öron, sätts i beredskap. Den vanligtvis så tysta skogsmiljön fylls plötsligt av ovanliga ljud.

Ta dig dold till älgpasset

Gå inte på öppna myrar eller fält, utan lägg energi på att gå runt. Försök att tänka på var det kan stå älg, och hur du ska gå för att den inte ska se dig på väg till älgpasset.

Ta god tid på dig

Det är viktigt att alla får tillräckligt med tid för att ta sig till sina pass på ett förnuftigt sätt. Långa marscher i snabb takt gör att man börjar svettas, något som förstärker människodoften och lägger avskräckande lukt terrängen.

Sätt ut ett bakpass

Ofta kan älgen lukta sig till människor, vänder tillbaka in i drevet och rundar hundförarna och beger sig i säkerhet med vindriktningen. Därför kan det vara bra att placera ett bakpass eller två på strategiska positioner rakt åt andra hållet från där man hoppas att älgen går.

Minimera din doft

Om du behöver utföra dina behov vid passet, se till att gräva ner det så fort som möjligt.

Sitt högt

Det är alltid bra att vara högt placerad om det är möjligt. Du har mycket bättre översikt om du bara kommer ett par tre meter över marknivå. Samtidigt gör höjden att din doft sprids över djurens huvud. Säkerhetsmässigt är det också bättre att skjuta ner mot marken.

Sitt stilla

De flesta blir otåliga efter en timmes tid, och när det gått två timmar måste man jobba för att hålla koncentrationen. Det är lätt att plocka fram termosen eller äta chokladen eller ta ett bloss. Allt är naturligtvis en del av upplevelsen, men det måste ske ljudlöst. Särskilt på stilla och klara dagar når ljud väldigt långt. Oavsett vad du gör, så sitt stilla. Det är väldigt sällan du får chans att skjuta en älg om du måste resa dig upp eller byter position ofta. Idealet är att endast huvudet som rör sig. Vrid huvudet sakta fram och tillbaka medan ögonen scannar av omgivningen. Djur som står stilla kan vara nästan omöjliga att se, och en älg kan stå stilla i timmar om den är misstänksam.

Följ med

Använd öronen till att fånga in skogens alla signaler och var beredd även om tiden går långsamt. Nästan ohörbara brott av kvistar kan betyda att ett djur är på väg. Detsamma om trasten eller nötskrikan blir störda i sin jakt på mat. Då är du bättre förberedd på att skjuta än om dina tankar är på kontoret eller vid andra vardagliga saker.

Tänk på siluetten

Älgar ser mycket längre än vi tror. Särskilt om det är något som avviker i form, färg eller utseende från omgivningen. Därför är det viktigt att du inte sitter så du utgör en mörk siluett mot en ljus himmel.

Undvik struntprat

Även tal kan störa älgarna så tala lågmält och bara när du har något av vikt att säga.

Bemästra ditt vapen

Sist, men inte minst, är det viktigt att en passjägare som vill något annat än att njuta av stillheten också måste ha lärt sig att behärska sitt vapen genom så mycket träning som möjligt. Först då har man tillräckligt mycket självförtroende för att ta tillvara på de skottchanser som mindre vana skyttar måste avstå från.